མི་ཉག་གི་ཡུལ་གྱི་དགོན་ཤུལ།

སྔོན་སོག་དམག་གིས་བཅོམ་པའི་མི་ཉག་གི་ཡུལ་དུ་དགེ་འདུན་པ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་བཞུགས་མྱོང་བའི་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་སྟོང་འགོ་དགོན་པའི་རྗེས་ཤུལ།