ཕག་གྲུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ས།

བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་མགོ་འགྲོ་མགོན་ཕག་གྲུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་མཆོག་རབ་ཏུ་བྱུང་སའི་ཁམས་ཀྱི་རྨེ་མདོ་བྱ་ཁྱི་ལྷ་ཁང་།